Etablering af rundkørsel i Assentoft

Mandag den 23. maj begynder et længerevarende vejarbejde i Assentoft. Krydset ved Gl. Grenåvej/Storegade og Virkevangen/Skovvangsvej bliver ombygget til en rundkørsel.

12. maj 2016 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Siden Vejdirektoratet i 2014 åbnede Ringvej Syd er der blevet mere trafik i området omkring Virkevangen. Østjyllands Politi har siden åbningen registreret seks trafikuheld i krydset. Alle skyldes, at sidevejstrafikanterne ikke overholder deres vigepligt for trafikanter på Gl. Grenåvej.

Der er forsøgt med flere tiltag som hastighedsnedsættelse, etablering af fuldt stop og etablering af såkaldte rumlestriber, dog uden at det har haft den ønskede effekt. Derfor besluttede Randers Byråd i november 2015, at igangsætte arbejdet med projekteringen af en rundkørsel, for at reducere uheldene i krydset.

Projekteringen er nu afsluttet og Randers Kommune er klar til, at gå i gang med selve etableringen af rundkørslen.

Arbejdet foregår frem til oktober måned. I den periode må man regne med mindre forstyrrelser i trafikken. Arbejdet vil blive planlagt således, at det generer mindst muligt.

Sidste del af arbejdet bliver gennemført til juni 2017, hvor der vil blive lagt ny slidlagsbelægning.