Nu kommer vinteren - igen!

Hvem husker ikke vintre med mange dage med både sne og frost? Vejene er glatte, skraldespande bliver ikke tømt og posten kommer ikke ud.

23. november 2016 - Oprettet af Britt Appelon

Kommunens pligter

Randers Kommune udfører vintertjeneste på kommuneveje og stier efter en strategi, der er vedtaget i Byrådet. Derudover har du som grundejer også nogle pligter.

Hvis du gerne vil vide, hvordan kommunevejene bliver ryddet og saltet, så læs mere på vejeogtrafik.randers.dk. Her finder du en beskrivelse af de forskellige vintervejklasser, og et kort der viser hvordan kommunevejene er prioriteret.

Grundejernes pligter

Men husk at du som grundejer også selv har pligter, når det er sne- og frostvejr. Fortovet skal ryddes eller saltes snarest muligt efter snefald. Der skal laves huller i snebræmmen langs fortovet, så skraldemændene og postbuddet kan komme fra kørebanen ind til ejendommen.

Vær opmærksom på, at der i 2014 blev ændret på hvor grundejerne kan pålægges pligter langs kommunevejene.

Ændringen af loven betyder, at kommunen nogle steder ikke længere kan pålægge grundejerne pligterne. Andre steder har grundejerne fået pligter som de ikke havde før. Det vil også betyde, at kommunens traktor i nogle tilfælde er nødt til at køre hen over fortove, hvor grundejerne har pligterne. Dette kan desværre ikke undgås.

Skitser der viser hvem der har pligten kan findes på vejeogtrafik.randers.dk. Her finder du også kort, der viser hvilke fortove kommunen rydder og salter.

Bor du ud til en privat fællesvej, har du sammen med de andre vejberettigede pligten til at renholde, salte og snerydde hele vejen, både kørebane og fortov. Du kan kun undtages for denne pligt, hvis du kan dokumentere, at du ikke har vejret.