Ombygning af broerne over Parkboulevarden og Viborgvej

I 2018 og -19 ombygger Banedanmark to større broer i Randers for at gøre jernbanen klar til eltog. Det drejer sig om de to vejbærende broer over Parkboulevarden og Viborgvej.

Arbejdet på Viborgvej og Parkboulevarden kommer til at foregå fra den 30. januar 2018 til slutningen af maj 2019. I perioder vil arbejdet være støjende for de nærmeste naboer, og Banedanmark vil i perioder arbejde i døgndrift for at minimere den tid, som projektet varer.

Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafikanter og informerer løbende om arbejdet på banen via breve og hjemmeside.

Læs mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside.

DSB: På vej mod fremtiden

BaneDanmark udfører både broarbejde og fornyer samtidig jernbanen. Følg med i hvad det betyder for togdriften.  

Du kan her se formidling fra DSB om hurtigere og grønne tog. 

Støj og trafikgener

Randers Kommune har haft en række drøftelser med Banedanmark om at udføre arbejdet på en måde, der generer mindst muligt. Banedanmark har oplyst, at Viborgvej i perioder vil være delvist afspærret. Og at Banedanmark i enkelte tilfælde kan være nødsaget til at spærre Viborgvej for trafik i begge retninger om natten. Her vil der være skiltet med omkørsel.

Viborgvej er en statsvej og du kan følge trafiksituationen på trafikken.dk

Bliver støjen utålelig, opfordrer vi til at klage til Banedanmark.

Kontakt Banedanmark om støjgener.