Håndværkerparkering

Er du håndværker og har behov for at parkere på Randers Kommunes betalingsparkeringspladser, kan du anskaffe dig en håndværkerlicens.

Håndværkere, der skal udføre erhvervsmæssigt arbejde i betalingszonen (centerringen) og som har behov for at parkere bilen på en betalingsparkeringsplads, kan købe en håndværkerlicens.

Ansøgning om håndværkerlicens og ansøgning om midlertidig parkering på steder med p-forbud.

Betingelsen for at der kan købes en håndværkerlicens er, at bilen udelukkende må anvendes til erhvervsmæssig kørsel, og at den er registreret på gule nummerplader eller papegøjeplader.

Der findes 2 forskellige håndværkerlicenser:

C-licensen gælder i 5 dage, og bruges ved at håndværkeren selv udfylder de 5 felter med de relevante datoer. Kortet skal udfyldes med kuglepen og anbringes synligt i bilens forrude.  Kortet giver mulighed for at parkere på kommunale p-pladser indenfor betalingszonen uden kontant afregning. Licensen koster 150 kr.

D-licensen giver mulighed for at parkere på kommunale p-pladser indenfor betalingszonen uden at betale. Licensen koster 200 kr./måned. Ved oprettelse eller fornyelse vælges det antal måneder der ønskes, dog minimum 1 måned og maksimum op til 1 år.

Ved udstedelse af D-licens 1. gang skal du skanne din registreringsattest ind, så den kan vedhæftes ansøgning.

Parkering på steder med p-forbud

Parkering på steder med p-forbud kræver udover licensen en midlertidig ophævelse af p-forbud i nærmere defineret periode.

Håndværkere med gulplade eller papegøjeplader, kan ansøge om en tilladelse til midlertidig ophævelse af p-forbud inden for centerringen.

Betingelsen for at holde på en p-forbuds plads er, at der i bilen er monteret et arbejdsredskab, der er nødvendig for arbejdets udførelse. Ellers er kun af- og pålæsning af materialer tilladt.

Tilladelsen skal ligge synligt i bilens forrude sammen med håndværkerlicensen, så p-vagter og ordensmagten kan se dem.

Der skal ansøges særskilt om dette, og C- og D- licensen kan kun bruges på steder med p-forbud med en særskilt tilladelse.

Kommunale p-pladser?

Generelt

For begge licenser gælder at ansøgning skal fremsendes mindst 5 dage før den skal gælde, så betaling kan nå at blive registreret.

Ansøger skal være registeret som ejer af det køretøj, der søges licens til

Der kan kun erhverves en licens pr. køretøj og licensindehaveren er pligtig til at melde adresseændring. Ved køb af ny bil – eller andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre licensen – kan erstatningslicens udstedes for samme gyldighedsperiode mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr. ved aflevering af den gamle licens før den nye udstedes.

Ved bortkomst, tyveri eller lignende kan erstatningslicens udstedes med samme gyldighedsperiode som den tidligere erhvervede licens med et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Licensindehaveren er pligtig til at returnere licensen, hvis licensbetingelserne ikke længere opfyldes eller bilen sælges.