Parkeringskontrol

Randers Kommune udfører parkeringskontrol på kommunens parkeringspladser og udskriver en afgift, hvis parkeringen af den enkelte bil overtræder færdselsloven eller reglerne for parkering.

Afgiften for at parkere ulovligt er på 510/1020 kr. 

Find de forskellige parkeringsforseelser i oversigten samt gældende regler indenfor parkeringsområdet under menupunktet 'Love og Regler'.

Parkeringsforseelser

Henvendelse vedrørende pålagte afgifter skal rettes til: parkeringsafgifter@randers.dk eller på tlf. 8915 1515

Klagevejledning