Inden du klager over din parkeringsafgift.

Få svar på, om din klage har grundlag for en annullering af p-afgiften, inden du klager. Der er klare regler for, hvornår det er muligt at få annulleret en parkeringsafgift. Se om din klage fremgår af listen, og få med det samme svar på, om den er grundlag for annullering.

1. Min p-billet lå i forruden, men den er faldet ned.

Parkeringsbilletten skal være synlig i forruden på kontroltidspunktet. Derfor kan parkeringsafgiften ikke annulleres efterfølgende – heller ikke selvom du fremviser en gyldig billet. 

2. Jeg overså skiltet med parkeringsbegrænsninger.

Det er dit eget ansvar at orientere dig om parkeringsbegrænsninger, når du stiller bilen. Derfor kan parkeringsafgiften ikke annulleres på denne baggrund.   

3. Min bil er solgt, men jeg har fået en p-afgift.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes elektroniske klagesystem. Du skal vedhæfte en kopi af slutsedlen, hvor salgsdato, købers navn og adresse klart fremgår. Herefter modtager du nærmere information.

4. Min bil har været stjålet i tidsrummet, hvor p-afgiften blev udstedt.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes klagesystem. Du skal vedhæfte en kopi af politianmeldelsen, hvor dato og adresse klart fremgår. Herefter modtager du nærmere information. Du kan klage hér.

5. Andre biler var parkeret som min, men de har ikke fået en p-afgift.

Det har ikke betydning for din parkeringsafgift, at andre også parkerede ulovligt.

6. Parkeringen var ikke til gene for andre.

Hvorvidt parkeringen var til gene for andre, har ikke betydning for parkeringsafgiften.

7. Der var ikke andre ledige pladser.

Antallet af ledige pladser har ikke betydning for parkeringsafgiften.

8. Jeg har fået en p-afgift, selvom jeg har en beboerlicens.

Du kan klage over parkeringsafgiften i Randers Kommunes klagesystem. Her kan du også se dokumentation for den forseelse, der er baggrund for parkeringsafgiften. Vær dog opmærksom på, at Beboerlicensen ikke er gyldig på Havnen, Østervangsvej ved Sygehuset og på Østervold. Du kan klage hér.  

9. Jeg var kun væk i kort tid.

Selvom du kun er borte i kort tid, så vil p-afgiften ikke blive annulleret.

10. Jeg handlede i god tro.

At du som bilist handler i god tro, er ikke i sig selv nok til at frafalde en parkeringsafgift.

11. Kontrollere om det er Randers Kommune der har pålagt afgiften.

Det er ikke på alle betalingspladser, at Randers Kommune har ansvar for kontrollen. Der er en del private parkeringspladser i kommunen. Udstedende kontrollør vil altid fremgå af afgiften.