Klagevejledning

Klage over parkeringsafgift

Før du klager over en parkeringsafgift, vil vi bede dig om at kontrollere den. Kontrollér følgende:

  • Dato og tidspunkt for noteringen
  • Stedet hvor bilen er noteret
  • Bilens registreringsnummer og registreringsland
  • Bilens fabrikat
  • Forseelsens nummer og en beskrivelse af den konkrete forseelse
  • Afgiftsbeløbet
  • Afgiftens løbenummer
  • Navnet på kommunen der har kontrolleret og udstedt parkeringsafgiften

Mener du herefter fortsat, at parkeringsafgiften er givet uberettiget, så har du mulighed for at sende en skriftlig klage til Randers Kommune. Det skal fremgå tydelig af din klage, hvorfor du klager over din afgift.

Husk at Randers Kommune afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt. At du som bilist har været i god tro er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.

Bemærk at pålagte parkeringsafgifter kun ændres ved fejl fra Randers Kommunes side eller i livsvigtige nødsituationer.

Din klage skal være Randers Kommune i hænde hurtigst muligt og som minimum sådan, at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises.

Randers Kommunes afgørelse kan efter færdselslovens § 121, stk. 2 ikke indbringes for en højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19.

Får du ikke medhold i din klage og undlader du alligevel at betale parkeringsafgiften, så vil sagen automatisk overgå til SKAT.

Du kan indgive din klage på e-mailadressen parkeringsafgifter@randers.dk

Forseelser