Klagevejledning

Her kan du læse mere om, hvordan du klager over din parkeringsafgift du har fået i Randers Kommune.

Inden du klager over en parkeringsafgift, er det en god idé at læse :

Inden du klager

Ofte stillede spørgsmål om parkering.

Den lille p-guide.

Husk at Randers Kommune afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt. At du som bilist har været i god tro er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.

Bemærk at pålagte parkeringsafgifter kun ændres ved fejl fra Randers Kommunes side eller i livsvigtige nødsituationer.

Din klage skal være Randers Kommune i hænde hurtigst muligt og som minimum sådan, at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises.

Randers Kommunes afgørelse kan efter færdselslovens § 121, stk. 2 ikke indbringes for en højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19.

Forseelser

Du kan indgive din klage her.