Enkeltstarten 2017

Fredag den 15. september ruller næstsidste etape af årets PostNord Danmark Rundt i Randers. Det er den afgørende enkeltstart på 20,5 km. Det bliver helt sikkert en festdag, men dagen betyder også gener for dig som trafikant. Ruten er lukket for al motortrafik i tidsrummet, kl. 14-18. På siden her kan du finde oplysninger om de trafikale ændringer som følge af cykelløbet.

SÅDAN KØRER TRAFIKKEN

Af praktiske og sikkerhedsmæssige årsager vil dele af centrum, havnen og beboelsesområder blive afspærret for al motor- og biltrafik under cykelløbets afvikling. Det samme vil flere af de store parkeringspladser i centrum, herunder P-huset, Randers Regnskov og Gasværksgrunden. Banegården vil også være afspærret for trafik ligesom Busterminalen er afspærret og ikke bliver betjent under cykelløbet. Der laves i stedet miniterminaler tre steder i byen, hvor busserne ankommer og afgår fra. Læs mere og se oversigtskort under de forskellige punkter herunder:

Trafik og Parkering

Under Enkeltstarten i PostNord Danmark Rundt i Randers, bliver trafik og parkering ændret. Læs mere her.

Busser og Tog

Busser og tog bliver påvirket af PostNord Danmark Rundt i Randers. Læs mere her.

Lej en Bycykel

Læs hvordan du kommer rundt i Randers på cykel under Post Nord Danmark Rundt.