Offentlig transport

Banegården og busterminalen vil være afspærret under cykelløbet. Der etableres derfor andre holdepladser til bus og taxa i tidsrummet, hvor løbsruten er spærret af. Herunder kan du orientere dig om ændringerne.

Busser og tog

Alle buslinjer bliver omlagt, så de ikke kører til og fra de områder, der er berørt af afspærringerne. Desuden kommer busserne, i stedet for at køre til og fra Busterminalen, til at standse ved tre terminalpunkter et stykke udenfor centrum.

Det første terminalpunkt, og det nærmeste i forhold til banegården, kommer til at ligge på Hobrovej ved Rådmands Boulevard.

Nummer to kommer til at ligge på Kirketerpsvej ved sygehuset. (Betjening af den nordlige del af byen.)

Og det sidste ved stoppestederne på Grenåvej ved Tronholmen. (Betjening af den sydlige del af byen.)

Oversigtskort - terminalpunkter og omlægning af bustrafik

VIGTIGT: Der kommer ikke information på stoppestederne indenfor området, hvor busserne ikke kan køre under cykelløbet. Det er derfor vigtigt, at du som buskunde orienterer dig om, hvorvidt omlægningen får betydning for stoppesteder, du skal benytte.

Sådan er ruterne omlagt 

Kort med omlægningsruter for bybusserne

Kort med omlægningsruter for de regionale busser

Taxaholdepladser

Ved banegården laves der taxaholdeplads på den nederste del af Vester Altanvej. Desuden laves der en taxaholdeplads på Grenåvej ved Århusvej og en på Fabersvej.

Oversigtskort - taxaholdepladser