Trafik og parkering

Enkeltstarten får stor trafikal betydning for blandt andet centrum, havnen og beboelsesområder tæt på løbsruten. Læs mere herunder.

Alle veje, der støder op til løbsruten bliver nemlig spærret for al motor- og biltrafik. Det betyder blandt andet, at Randers Bro bliver spærret! Al motor- og biltrafik via Randers Bro er derfor i tidsrummet henvist til at benytte motorvejen som omkørsel.

På kortet nedenfor kan du se løbsruten og de områder, der trafikalt er påvirket af de afspærrede veje. Det er stadig muligt at færdes til cykel og fods.

Oversigtskort - trafik og parkering

Skal du benytte tog, bus eller taxa?

Lej en Bycykel