Hvorfor bliver der ikke ryddet sne på fortovet?

Det er grundejeren, der selv har pligt til at rydde sne og salte på fortove og stier hurtigst muligt efter snefald.

Hvis en grundejer ikke salter eller rydder sne på sin grund, så kan du kontakte kommune via denne formular, og kommunen kan så påbyde grundejeren at få arbejdet udført.

Læs mere om grundejerens pligter ved snerydning her.