Hvorfor ryddes der bedre i Randers fremfor i yderområderne?

De veje som har mest trafik har også højeste prioritet i forhold til snerydningen. Ensartede veje er prioriteret ens, uden at skelne imellem om vejene ligger i landsbyer eller i Randers by.

Læs mere om prioritering af snerydning her.