Må jeg opbevare noget på offentligt vejareal?

Det offentlige vejareal må som udgangspunkt kun benyttes til almindelig færdsel, men hvis du har behov for midlertidigt, at få opstillet en container, et stillads, en kran eller lignende, så kan du søge om tilladelse til det, ved at rette henvendelse til Veje og Trafik.

Læs mere om anden brug af vejareal og søg om tilladelse her.