Må jeg spærre/nedlægge en privat fællesvej på landet?

Vejmyndigheden (kommunen) skal ikke tage stilling til spærring eller nedlæggelse af en privat fællesvej på landet. Det er som udgangspunkt noget de vejberettigede afgør i fællesskab.

Men spærring/nedlæggelse skal anmeldes til: Randers Kommune, Natur og Miljø, Laksetorvet, 8920 Randers C, da Natur og Miljø sektionen skal tage stilling til, om vejen kan kræves opretholdt af hensyn til det offentliges adgang til rekreative områder.

Læs mere om nedlæggelse af veje og stier her.