Trafik

Kollektiv trafik

Her finder du oplysninger om kommunens busdrift, tilbuddet Flextur, Randers Flyveplads og Randers Færgefart.

Cyklist

Cyklisme, løb og gang medvirker til et sundere liv. Hvis bevægelse i form af cykling, løb eller gang bliver en større del af vores hverdag, så vil det bidrage til mere fysisk og psykisk velvære.

Trafiksikkerhed

Randers Kommune arbejder på at forbedre de trafikale forhold i kommunen, så fremkommeligheden bliver bedre, men kommunen ønsker samtidig at reducere dødsfald og tilskadekomster i trafikken

Fartdæmpere

Randers Kommune modtager mange ønsker om trafiksaneringer af boligveje og skoleveje. På baggrund af disse ønsker udarbejder Miljø og Teknik forslag til hvilke projekter, der skal gennemføres.

Trafikplaner

Se kommunens gældende trafikplaner. I takt med tilblivelsen af nye planer tilføjes eller opdateres de på denne side.

Trafiktælling

Se trafiktællinger fra Randers kommune.