Cyklist

Cyklisme, løb og gang medvirker til et sundere liv. Hvis bevægelse i form af cykling, løb eller gang bliver en større del af vores hverdag, så vil det bidrage til mere fysisk og psykisk velvære.

En kommune i bevægelse

Randers Byråd har vedtaget en cykel- og stipolitik, så kommunen aktivt kan arbejde på, at få os alle til at bevæge os mere end vi gør i dag.

Se Cykel- og stiplanen her

Bevægelse ved cykling, løb og gang vil ikke bare forbedre vores helbredstilstand, men vil også reducere CO2-udledningen fra biltrafikken og mindske trængslen i byen. Vi skal alle som borgere blive mere bevidste om vores valg af transportmiddel og de positive konsekvenser, som valget af cyklen har for klimaet, sundheden og trængslen på vejene.

Se cykel- og stipolikken her

Her på siden kan du derfor finde en bred vifte af informationer om det at være cyklist i Randers Kommune, da det er kommunens ønske, at det både skal være attraktivt og sikkert at være cyklist i Randers. 

Randers cykelby Lys på cyklen Cykelruter i Randers Kommune