Busser

Den kollektive trafik har til formål at kunne transportere en større gruppe passagerer på en gang. I Randers Kommune bruger mere end 8000 personer hver dag den kollektive transport - primært bussen.

Randers Kommune har et stort busnet som sikrer, at alle borgere kan komme rundt i kommunen ved hjælp af kollektiv trafik.

Kommunen administrerer aktuelt 10 bybusruter og en række lokalbusser og skolebusser.

Midttrafik

Midttrafik er et trafikselskab, der koordinerer og udfører hele den kollektive trafik i Region Midtjylland, og hovedkontoret ligger i Aarhus.

Randers Kommune bestiller derfor kørslen hos Midttrafik, og Midttrafik har så ansvaret for driftens udførelse. Henvendelser omkring forsinkelser, busmateriel, chauffører, takster og lignende skal derfor rettes til Midttrafik.

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg                           
midttrafik@midttrafik.dk                                                      
Tlf.: 8740 8200

Midttrafiks hjemmeside

Alle henvendelser vedrørende ruteforløb, stoppesteder, kørselsfrekvenser med videre administreres af Randers Kommune. Er der oplysninger du mangler, eller har du forslag til forbedringer, er du velkommen til at kontakte os på vejeogtrafik@randers.dk.

Billetter og Priser Grupperejser Skolebusser i oplandet Buskort til alle over 65 Flagdage Nyt bybusnet 2017 Ny kollektiv trafikplan Turist- og langtursbusser