Grupperejser

For at sikre, at der er plads til alle passagerer i busserne, er det vigtigt, at det bliver anmeldt, når for eksempel en institution eller skole ønsker at benytte en bus til grupperejser.

Når I skal anmelde en grupperejse, skal I tage udgangspunkt i den ordinære køreplan, således at ruten, afgangstidspunktet og stoppesteder anmeldes til den rette instans. Det er altså kun muligt at anmelde grupperejser på det eksisterende rutenet.  

Hvornår 

Når I er 14 eller flere personer, der skal køre med en bus (bybus og regionalbus/Xbus), skal I gå ind på Midttrafiks hjemmeside under grupperejser og følge proceduren.

Anmeld grupperejse

Ved at I hver gang anmelder grupperejser til Midttrafik, kan de reagere, hvis der kommer flere grupper på den samme afgang og dermed sikre, at der bliver indsat en ekstra bus.

Hvis I ikke anmelder jeres grupperejse på forhånd, så må busselskabet gerne afvise en gruppe på over 15 personer. Det kan eksempelvis være, hvis andre grupper har anmeldt en grupperejse senere på ruteforløbet.

I skal desuden være opmærksomme på, at der maksimalt indsættes to dubleringsbusser på en enkelt afgang. Det vil sige, at hvis andre grupper allerede har anmeldt deres rejser, og der ikke er mere kapacitet, så kan man risikere at få afslag. Det betyder rent praktisk, at I skal anmelde jeres grupperejser i god tid.

Betaling

Vær opmærksom på at det ikke er muligt at bruge institutionsklippekort i myldretiden og i forbindelse med indsættelse af en ekstra bus, da der på disse er ekstraordinær rabat. Man skal i stedet benytte almindelige klippekort eller turkort i en ekstra indsat bus.

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os på vejeogtrafik@randers.dk