Bolværkslinjen

Bolværkslinjen skal efter planen være en bro der skal aflaste den eksisterende trafik over Randersbro og dermed skabe bedre sammenhæng imellem by og vand, samt skabe muligheder for at udvide bykernen.

Arbejdet med Bolværkslinjen forventes blandt andet at omfatte:

  • Etablering af firesporet trafikvej imellem Rosenørnsgade ved Toldbodgade og Århusvej ved Halkiersgade
  • Etablering af broanlæg på tværs af det nordlige og det sydlige havnebassin
  • Etablering af tilhørende signalanlæg samt tilslutninger til eksisterende veje ved Rosenørnsgade, Kulholmsvej, Tronholmen, Grenåvej og Århusvej
  • Ændring af arealanvendelsen langs linjeføringen, samt eventuelt flytning af eksisterende svajebassin i det sydlige havneløb  

Randers Kommune traf afgørelse om, at projektet var VVM-pligtigt, og der skulle derfor udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering, samt en lokalplan med tilhørende miljøvurdering.

VVM-processen blev igangsat den 10. november 2010 med en for-offentlighedsfase der løb frem til den 10. december 2010. I denne fase havde alle mulighed for at bidrage med kommentarer, idéer og synspunkter omkring projektet.

Der er udarbejdet en folder om Bolværkslinjen og VVM-processen. Folderen og andre relevante dokumenter om arbejdet med Bolværkslinjen kan findes ved at følge linkene i boksen.