Infrastrukturplan

Infrastrukturplanen er en visionsplan for, hvordan vejnettet skal udvikles frem til 2035 under forudsætning af, at biltrafikken fortsætter med at stige. Planen blev vedtaget af Randers Byråd den 22. september 2008.

Omfattende plan

Planen foreslår en række større vejarbejder, der tilsammen skal forbedre de trafikale forhold i Randers. Randersbro, der i dag er en af de mest belastede veje i Danmark, skal blandt andet aflastes med en ny forbindelse over åen. Den ventes at blive anlagt øst for den nuværende Randersbro og skal forbinde Århusvej og Grenåvej med krydset hvor Havnegade møder Toldbodgade. Samtidig skal den sydlige indfaldsvej til Randers (Århusvej) udvides til fire spor fra Paderup og helt ind til centrum.

Der foreslås også flere andre nye forbindelser over åen, ligesom en videreførelse af Ringboulevarden til Udbyhøjvej og ombygning af Ringboulevardens rundkørsler til lyskryds er planlagt.

Infrastrukturplanen indeholder endvidere en lang række forslag til vejprojekter i såvel Randers by som i andre byer i kommunen.

Massive investeringer

Samlet set indeholder planen projekter, der skal finansieres af Randers Kommune, for mellem 1,3 og 1,85 mia. kr. frem til år 2035. Det svarer til årlige udgifter på mellem 50 og 69 mio. kr. som vil komme til at fremgå primært af kommunens anlægsbudget. Dermed er infrastrukturplanen den største og mest omfattende plan for vejnettet i Randers Kommune, der endnu er vedtaget. 

Du kan finde hele infrastrukturplanen her.