Kollektiv trafikplan 2009

Den Kollektive trafikplan for Randers Kommune blev vedtaget af Randers Byråd den 13. august 2009.

Planen er en strategiplan, der skal være retningsgivende for fremtidige initiativer indenfor den kollektive trafik. Planen danner således basis for overordnede beslutninger om, hvilken service vi vil tilbyde borgere og besøgende, hvordan vi prioriterer busserne i forhold til andre transportformer, samt hvordan busserne skal bidrage til et bedre miljø.

Planen er udarbejdet af Miljø og Teknikforvaltningen i samarbejde med Midttrafik. Planen har identificeret 4 indsatsområder, som Randers Kommune og Midttrafik vil have fokus på.

De 4 indsatsområder

Servicemål

  • Vi vil arbejde for, at der i alle bysamfund i kommunen tilbydes en ensartet service, som opfylder nogle minimumsstandarder for betjeningen afhængig af byernes størrelser.
  • Vi vil bevare det nuværende bybussystem som rygraden i den kollektive transport i Randers.
  • Vi vil fastholde at Busterminalen forsat vil være omdrejningspunktet for al bustrafik - lokal og regional i Randers.

Fremkommelighed

  • Vi vil arbejde for at sikre kvaliteten i bybussystemet ved at gøre en indsats for at bussen kan komme frem - om nødvendigt på bekostning af biltrafikken.
  • Vi vil arbejde systematisk med fremkommelighedsprojekter og søge om statslig medfinansiering til at gennemføre projekterne.

Miljø

  • Vi vil udbygge den kollektive trafik som en grøn transportform. Vognmændene skal belønnes for at køre med de mest miljøvenlige busser og for at spare på brændstoffet og dermed begrænse CO2 udslippet.
  • Vi vil have flere til at bruge bus og færre til at bruge bil. Det vil give en betydelig miljømæssig gevinst - både lokalt og globalt. Kommer der flere i bussen skal vognmændene have kontant belønning.

Information

  • Vi vil tilbyde bedre information til kunderne både før, under og efter rejsen.
  • Vi vil arbejde for at forbedre informationerne på busterminalen.