Støjhandlingsplan

Randers Kommune har i 2008 udarbejdet en infrastrukturplan, hvor en række tiltag vurderes til at reducere støjbelastningen omkring kortlagte vejstrækninger.

Dette arbejde omkring støj er samlet i en støjhandlingsplan.