Sikker skolevej

Kørsel til folkeskole med trafikfarlig vej.

Hvem kan bruge kørselsordningen?

Det kan elever, hvis skolevej politiet vurderer som trafikfarlig.

Hvordan gør du brug af ordningen?

Du henvender dig til Børn, Skole og Kultur Sekretariatet, se kontaktoplysninger nedenfor. Sekretariatet får politiet til at vurdere, om vejen er trafikfarlig.

Hvor kan du få yderligere information?

Du henvender dig til dit barns skole, hvis skolevejen allerede er vurderet trafikfarlig.

Hvis du gerne vil have skolevejen vurderet i forhold til trafiksikkerhed, skal du henvende dig til Børn, Skole og Kultur Sekretariatet ved Mette Mønster, telefon 89 15 17 87, mail: mette.monster@randers.dk