Veje

Kommunens ansvar

Her finder du oplysninger om nogle af de ansvarsområder, kommunen har på kommunevejene.

Grundejernes ansvar

Grundejerne kan have pligter på kommunens fortove mm. Det kan f.eks. være at klippe sin hæk eller rydde sne.

Private fællesveje og stier

Hvad vil det sige? Hvem har ansvaret? Bor du på en privat fællesvej? Find svarerne her.

Nedklassificering af veje

Randers Kommune har besluttet at privatisere kommuneveje med begrænset offentlig færdsel.

Vejfortegnelse

Kommunen skal udarbejde fortegnelser over hvilke veje, der er kommuneveje og hvilke veje, der er private fællesveje. Dette gælder dog kun private fællesveje i byzone.

Adresser og vejnavne

Skal vi lave numre? Præcise og entydige adresser er vigtige, for vores sikkerhed. Hvis vi ikke har præcise husnumre og tilhørende adgangsgivende vejnavn, kan det være svært at finde os. Men gode adresser er også vigtige, af så man andre årsager.

Adgange

Hvis du ønsker at udvide/flytte din adgang, eller hvis du ønsker en ny adgang, skal du have tilladelse fra kommunen.

Brug af offentligt vejareal

Du skal søge om tilladelse hos Veje og Trafik, hvis du ønsker at bruge et vejareal til andet end almindelig færdsel.

Her arbejdes der

Kommunen laver flere forskellige typer af arbejder på vejene. Det kan være asfaltarbejder, udskiftning af lamper mm. Find informationer om her.

Gravearbejde

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone), fortov, cykelstier mv. skal du have tilladelse fra kommunen.

Jordtip

Her kan du læse mere om Jordtip, Jordflytning og Overskudsjord.