Veje

Kommunens ansvar

Her finder du oplysninger om nogle af de ansvarsområder, kommunen har på kommunevejene. Det drejer sig bl.a. om gadebelysning, signalregulerede kryds og rendestensbrønde.

Grundejernes ansvar

Grundejerne kan have pligter på kommunens fortove mm. Det kan f.eks. være at klippe sin hæk, rydde sne eller salte.

Private fællesveje og stier

Hvad vil det sige? Hvem har ansvaret? Bor du på en privat fællesvej? Find svarerne herunder.

Nedklassificering af veje

Randers Kommune har besluttet at privatisere kommuneveje med begrænset offentlig færdsel.

Vejfortegnelse

I henhold til vejlovene skal kommunen udarbejde fortegnelser over hvilke veje, der er kommuneveje og hvilke veje, der er private fællesveje. Dette gælder dog kun private fællesveje i byzone.

Adresser og vejnavne

Det er ikke alle adresser i Danmark, der er entydige og korrekte, derfor besluttede regeringen, kommunerne og regioner at oprette et nyt register, Danmarks Adresseregister (DAR) i oktober 2012.

Adgange

Hvis du ønsker at udvide/flytte din adgang, eller hvis du ønsker en ny adgang, skal du have tilladelse fra kommunen.

Brug af offentligt vejareal

Du skal altid søge om tilladelse hos Veje og Trafik, hvis du ønsker at benytte et vejareal til andet end almindelig færdsel.

Her arbejdes der

Kommunen laver flere forskellige typer af arbejder på vejene. Det kan du få flere informationer om herunder:

Gravearbejde

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone), fortov, cykelstier mv. skal du have tilladelse fra kommunen.