Adresser og vejnavne

Skal vi lave numre? Præcise og entydige adresser er vigtige, for vores sikkerhed. Hvis vi ikke har præcise husnumre og tilhørende adgangsgivende vejnavn, kan det være svært at finde os. Men gode adresser er også vigtige, af så man andre årsager.

Kommunen er adresse og vejnavnmyndighed, og det betyder, at du skal kontakte din kommune, hvis du har brug for at få ændret en adresse på din ejendom, eller suppleret den med flere adresser.

Når kommunen fastsætter adresser, sker det i overensstemmelse med gældende lovgivning, og adresserne oprettes i DAR, som er Danmarks officielle adresseregister. Få minutter efter en adresse er oprettet i DAR, kan den ses på www.danmarksadresser.dk

Adresser som ikke findes i DAR er ikke valide, og bruges derfor ikke af CPR, CVR, Post Nord m.fl., og det betyder, at du kan få problemer med at modtage post, melde flytning, bestille Net forbindelse og TV, tilmelde en virksomhed i CVR registret m.v. Flere og flere anvender kun DAR adresser, der som en del af Grunddataprogrammet, regeringen har besluttet, er blevet frie adressedata. Det betyder de er gratis. Når adresser er godkendte og oprettet i DAR, kan post og distributionsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, GPS udbydere samt alle der måtte ønske det, anvende dem. Man vil være sikker på at aktualiteten er høj, idet er kun er et sted adresserne hentes, og kommunen er forpligtet til at holde dem ajour.

Så hvis du bliver opmærksom på en uhensigtsmæssig nummerering, som giver anledning til orienteringsmæssige problemer, er du meget velkommen til at kontakte os på adresser@randers.dk

Adresser er en vigtige, fordi entydige og præcise adresser er sikkerheden for, at man kan finde os, og ikke mindst for at ambulance og udrykningskøretøjer kan finde os.

Video Geodatastyrelsen vigtige adresser

Hvor og hvornår skal der oprettes adresser?