Adresser og vejnavne

Det er ikke alle adresser i Danmark, der er entydige og korrekte, derfor besluttede regeringen, kommunerne og regioner at oprette et nyt register, Danmarks Adresseregister (DAR) i oktober 2012.

På denne side kommer der informationer om adresser og vejnavne ...

Danmarks adresser

Hvis du er ejer eller administrator af en ejendom vil kommunen snart kontakte dig for at fastsætte flere adresser.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har det overordnede ansvar for hele adressesystemet og har fået de enkelte kommuner, som er adressemyndigheden, til at gå i gang med arbejdet, der skal sikre nye og bedre adresser, der hvor det er nødvendigt.

Post Danmark har ifølge Lov om postbefordring ansvaret for postnumrene, mens kommunerne har ansvaret for, at fastsætte alle vejnavne og adresser korrekt, således at alle adressebrugere har adgang til korrekte og opdaterede data.

Indsatsen vil vare et års tid og vil især koncentrere sig om de områder, hvor der er mange bygninger og virksomheder, men kun én enkelt adresse. Der skal kun laves nye adresser, hvor ejendomme i dag har for få eller ingen adresse.

Kommunen tager kontakt, hvis din adresse skal ændres

Kommunen er interesseret i at finde en løsning, der er god for alle parter. Det er vigtigt, at kommunen sammen med ejer eller administrator får lagt en god tidsplan for arbejdet, og at den pågældende interessentkreds får en god orientering om initiativet.

Derfor vil kommunen kontakte dig, hvis du er administrator, ejer eller lign. af f.eks. en erhvervsvirksomhed, eller en institution. Kommunen vil kontakte dig indenfor perioden juni 2014 frem til sommeren 2015.  

Det er særlige udvalgte ejendomme, der er i fokus som f.eks. kolonihaver, erhvervsejendomme med flere virksomheder, offentlige institutioner m.v. Hvis din ejendom har de adresser der er behov for, så bliver du ikke kontaktet af kommunen.

Hvis du vil vide mere

Læs pjecen "På vej mod bedre adresser"

Hvorfor flere adresser?