Hvor og hvornår skal der oprettes adresser?

Adresser skal tildeles boliger og erhverv, parker, legepladser, idrætsanlæg, tekniske anlæg og alle øvrige steder, hvor det giver mening i forhold til orienteringen.

Reglerne vedr. adresser og vejnavne reguleres i "Bekendtgørelse om vejnavne og adresser".

Der skal fastsættes særskilte adresser til alle bolig-, erhvervs- eller brugsenheder, som er registreret i Bygnings- og Boligregistret. Der kan fastsættes adresser til andres bygninger, eller dele af bygninger, som ikke er registreret i BBR, hvis adressemyndigheden skønner det hensigtsmæssigt, i forhold til orienteringen.

Der kan også fastsættes adresser til anlæg, parker, legepladser og øvrige udendørs anlæg, hvis det skønnes nødvendigt.

Adresser skal fastsættes så hurtigt det er muligt i et forløb. Det kan være ved udstykning eller det kan være når kommunen modtager byggeansøgning.

Hvis du har spørgsmål til reglerne omkring vejnavne og adresser er du velkommen til at kontakte Mai-Britt Pedersen på adresser@randers.dk

Du kan også læse mere om reglerne her: Bekendtgørelse om vejnavne og adresser