Brug af offentligt vejareal

Du skal søge om tilladelse hos Veje og Trafik, hvis du ønsker at bruge et vejareal til andet end almindelig færdsel.

Hvad skal du bruge vejarealet til?

Container, bygge- og anlægsmateriel m.v.

Du skal som udgangspunkt søge om tilladelse, hvis du ønsker at benytte et offentligt vejareal til anbringelse af nedenstående eksempler. Dog kan du i visse tilfælde fritages for at søge, hvis du overholder en række vilkår som beskrevet i regulativet. 

Eksempler: 

 • Container
 • Stillads/rullestillads
 • Lift
 • Kran/mobilkran
 • Skurvogn
 • Andet

Regulativ for midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal 

Søg via det elektronisk ansøgningsskema her

Arrangementer som eksempelvis gadeteater, optog, vejfest m.v.

Du skal altid søge om tilladelse, når du ønsker at benytte et offentligt vejareal til gadeteater, optog, vejfest m.v. 

Eksempler: 

 • Gadeteater
 • Optog
 • Vejfest
 • Demonstration
 • Gademusik
 • Andet

Søg via det elektronisk ansøgningsskema her

Udeservering

Du skal søge om tilladelse til udeservering, hvis du gerne vil have borde, stole m.m. udenfor din forretning.

Retningslinjer for udeservering

Søg om tilladelse til udeservering her

Bemærk

Udeserveringstilladelse er ikke en alkoholbevilling eller tilmelding til næringsbasen via Erhvervsstyrelsen.
Der skal du søge hos relevante myndigheder.