Brug af offentligt vejareal

Du skal altid søge om tilladelse hos Veje og Trafik, hvis du ønsker at benytte et vejareal til andet end almindelig færdsel.

Randers Kommune er vejmyndighed over alle kommuneveje og private fællesveje i kommunen. Veje og trafik skal derfor give tilladelse til anden brug end færdsel på kommuneveje, private fællesveje i byzone, torve og pladser. 

Derudover har Staten flere veje beliggende i Randers Kommune, blandt andet motorvejen, Viborgvej, Ringboulevarden og Hadsundvej. Det er Vejdirektoratet, der skal give tilladelse til brug af disse veje.

Hvis du ønsker at benytte byens torve og pladser, skal du forinden ansøgning, aftale dato og tidspunkt ved Randers Eventsekretariat på tlf. 8915 1091 eller mail lr@randers.dk eller meb@randers.dk.

Nedenfor kan du finde links til ansøgning til opstilling af container, stillads, plakater, torvekort mm. Du kan læse mere om de gældende retningslinjer i den røde blok.