Gravearbejde

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone), fortov, cykelstier mv. skal du have tilladelse fra kommunen.