Brug ikke fortovet til oplagsplads

Som udgangspunkt må man ikke bruge fortovet eller kørebanen til oplag af affald og byggematerialer eller til opstilling af containere og skurvogne.

Hvis det er helt umuligt at bruge egen grund til disse ting, kan du søge tilladelse til midlertidig brug af fortov eller kørebane til kortvarigt oplag. Det skal dog fortsat helst være muligt at komme forbi som fodgænger, også med barnevogn og kørestol. Materialerne skal fjernes hurtigst muligt i henhold til den tilladelse, du har fået. Der gives ikke tilladelse til at sætte containere på fortovet, men kommunen kan give tilladelse til kortvarig opsætning på kørebanen med behørig afmærkning, for eksempel over en weekend.

Du kan læse mere om ansøgninger om brug af vejareal her.

Efterlad fortovet som du modtog det

En grundejer, der bygger på sin ejendom, og i den forbindelse har tung trafik til og fra ejendommen, skal sikre sig, at fortovet ikke beskadiges.

Grundejeren har pligt til at færdigmelde byggeriet, så kommunen kan syne fortov og øvrigt vejareal. Eventuelle skader, som er opstået i forbindelse med byggeriet, skal udbedres og betales af grundejeren.