Opgravning i fortov

Man må ikke grave i fortovet uden at have søgt kommunen om tilladelse. Skal man have lagt ledninger i fortove, kan man først begynde, når man har fået en tilladelse til gravearbejde fra vejmyndigheden. Ledningsejeren skal betale for at få arbejdet udført og sørge for, at fortovet reetableres bagefter.

Du kan læse mere om tilladelse til gravearbejde her.