Renholdelse og fjernelse af is og sne

Grundejerne har i de fleste tilfælde pligten til at renholde fortovet for ukrudt og fjerne sne og is.

Hold fortovet rent

Grundejeren skal holde fortovet rent, også selv om det er en del af en kommunevej.

Det betyder, at man har pligt til at fjerne ukrudt til fortovskant, feje fortov og fjerne affald. Kommunen vil henstille til, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer, veje og fortove.

Undgå glatte fortove

Grundejeren har ansvaret for at holde fortovet ryddet om vinteren.

Grundejeren har oftest det juridiske ansvar for den samlede vintertjeneste på de fortove, der støder op til grunden. Det betyder, at grundejeren kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintertjeneste. Husk at have forsikringen i orden. Spørg eventuelt dit eget forsikringsselskab, hvad det kræver af grundejeren.

Er du i tvivl om pligterne påhviler dig, kan du læse mere her.

Tilsynspligten

Det er kommunen der skal føre tilsyn med om renholdelse, snerydning  og glatførebekæmpelse udføres af grundejerne.