Asfaltarbejder 2016

I Randers Kommune sker der en løbende fornyelse af asfalt på veje og stier. 

I 2014 har Randers Kommune udbudt asfaltarbejder via en rammeaftale som gælder frem til og med 2017.

Ved en rammeaftale har Randers Kommune fået enhedspriser på asfaltudlægning og så vil man løbende tage op, i samarbejde med entreprenøren, som er Lemminkainen, hvor der skal udlægges asfalt i de enkelte år.

De områder hvor der er udført, og vil blive udført asfaltarbejde i 2016, kan ses på et kort. Der er også vist de cykelstier i Randers Kommune som får nyt asfalt på i 2016

Se på kortet hvor der aktuelt er asfaltarbejde

Tidsplanen på de enkelte arbejder tager ikke højde for vejret og tekniske problemer, men i det omfang det er muligt vil tidsplanen blive angivet herpå siden. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til veje og trafik på tlf. 8915 1900.