Byggemodning

Hvis en lokalplan har udpeget et bestemt område til bymæssig udvikling, så vil Randers Kommune byggemodne området, hvis kommunen ejer arealet. Ved byggemodning menes, at der anlægges veje, indlægges vandledning, strømforsyning, afløb, kloak med mere, så området er klar til bebyggelse.

Områder til byggemodning i Randers Kommune

Her kan du se de områder, hvor der allerede er udarbejdet en lokalplan, og hvor Randers Kommune er i gang med at byggemodne. Du kan også se de områder, hvor Randers Kommune skal i gang med at  byggemodne nye boligområder inden for de næste år.

Byggemodninger