Gadelysarbejder

Randers Kommune udskifter 14.000 gadelamper, som en del af kommunens klimaplan frem mod 2016.

Den nye gadebelysning bliver moderne LED-lys og anden lavenergi belysning. Det giver store besparelser i både kommunekassen og på CO2-forbruget. De nuværende lamper er op til 40 år gamle og langt fra tidssvarende i forhold til kommunens gældende klimakrav.

Frem mod år 2030 vil Randers Kommune reducere sit samlede CO2-forbrug med 336.000 tons i for hold til i dag. Med udskiftningen af gadelamperne når kommunen syv procent af målet. Det er derfor et meget vigtigt arbejde, som også er med til at spare kommunekassen for 5 - 6 millioner kroner årligt, når arbejdet er færdigt; et beløb, som vil blive brugt til at afdrage på investeringen. I sidste ende vil omlægningen til klimarigtig gadebelysning derfor være gratis for kommunen.

I 2016 vil der blive udført udskiftningsarbejde i dele af Randers nordøst, Randers nordvest og i Randers midtby.

Der udover skal der også ske udskiftning af nogle lyskilder og det er firmaet AURA/Verdo, som står for drift og vedligehold af gadelys i Randers Kommune.

Når anlæggene tjekkes eller serviceres, er det nødvendigt at have gadelyset tændt, da det meste af arbejdet foregår i dagtimerne indenfor normal arbejdstid.

I flere byer hænger gadebelysningen sammen. Det betyder, at lyset kan være tændt på flere veje, end den vej som der arbejdes på.

Du kan evt. se det kort over hvor Randers Kommune forventer at der bliver serviceret i resten af 2016.

Kort over udskiftning af lyskilde. 

Se hvornår der arbejdes de forskellige steder i kommunen i perioden 2012-2017.

Gadelysrenoveringer 2012-2017.

Vi håber, at beboerne i de forskellige områder, hvor arbejdet udføres, vil bære over med de eventuelle gener arbejdet vil give, og at de samtidig vil få stor glæde af den energi- og miljøvenlige belysning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Veje og trafik på vejeogtrafik@randers.dk eller tlf. 8915 1900.

Sidst opdateret
27-09-2016