Gadelysarbejder

Randers Kommune udskifter ca. 6700 gadelamper, som en del af kommunens klimaplan frem mod 2018.

Den nye gadebelysning bliver moderne LED-lys og anden lavenergi belysning. Det giver store besparelser i både kommunekassen og på CO2-forbruget. De nuværende lamper er op til 40 år gamle og langt fra tidssvarende i forhold til kommunens gældende klimakrav.

Frem mod år 2030 vil Randers Kommune reducere sit samlede CO2-forbrug med 336.000 tons i for hold til i dag. Med udskiftningen af gadelamperne når kommunen syv procent af målet. Det er derfor et meget vigtigt arbejde, som også er med til at spare kommunekassen for 5 - 6 millioner kroner årligt, når arbejdet er færdigt; et beløb, som vil blive brugt til at afdrage på investeringen. I sidste ende vil omlægningen til klimarigtig gadebelysning derfor være gratis for kommunen.

I 2017 vil der blive udført udskiftningsarbejde af gadelysarmaturer med SON lyskilder i dele af Randers nordøst, Randers sydøst og i Randers midtby og i 2018 bliver de sidste skiftet i Randers nordvest og sydvest.

Der udover skal der også ske udskiftning af enkelte lyskilder og det er firmaet VERDO, som står for drift og vedligehold af gadelys i Randers Kommune.

Når anlæggene tjekkes eller serviceres, er det nødvendigt at have gadelyset tændt, da det meste af arbejdet foregår i dagtimerne indenfor normal arbejdstid.

I flere byer hænger gadebelysningen sammen. Det betyder, at lyset kan være tændt på flere veje, end den vej som der arbejdes på.

Vi håber, at beboerne i de forskellige områder, hvor arbejdet udføres, vil bære over med de eventuelle gener arbejdet vil give, og at de samtidig vil få stor glæde af den energi- og miljøvenlige belysning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Veje og trafik på vejeogtrafik@randers.dk eller tlf. 8915 1900.

Sidst opdateret
30-11-2017