Planlagte anlægsprojekter

Randers Kommune har planlagt en række anlægsprojekter, lige fra hastighedsdæmpende foranstaltninger til cykelstier og ombygning af signalregulerede lyskryds.

I dette skema kan du se de planlagte arbejder for perioden 2015-2016.

Anlægsprojekter 2015-2016.

I skemaet er anført den forventede anlægssum, forventet udbudstidspunkt og den økonomiske ramme for projektet.