Hospitalsgade

Hospitalsgade laves til lege- og opholdsgade og udsmykkes med bl.a. dyremotiver.

Randers Kommune, Vej og Trafik laver ny belægning i Hospitalsgade, på strækningen mellem Tørvebryggen og Kirkegade. Arbejdet omfatter ligeledes nye plantebede med træer.

Det overordnede sigte med arbejderne er at få de besøgende fra Randers Regnskov ledt op i Randers Midtby, og dette sker ved at ændre Hospitalsgade til en gågade. I gaden udlægges ny asfaltbelægning, der efterfølgende udsmykkes med dyremotiver. Der opstilles nyt gadebelysning, og transformatorstationen udsmykkes ligeledes.

På sydsiden af Tørvebryggen, foran Randers Regnskov, laves samme belægning med udsmykning, belysning og træer. Denne del udføres som en selvstændig entreprise og vi forventer at denne udføres i 2016.