Tjærbyvej er blevet til en 2 minus 1 vej

Tjærbyvej er bygget om til en 2 minus 1 vej med smalle heller. På strækningen mellem fartdæmperne er der markeret med stiplede kantbaner i begge sider af vejen.

De eksisterende fartdæmpere på Tjærbyvej er blevet ombygget til to smalle heller på strækningen fra Udbyhøjvej til Nyholmsvej. På strækningerne mellem fartdæmperne er der kommet ny afmærkning med stiplede kantbaner i begge sider af vejen.

Formål med 2 minus 1 veje

De stiplede kantbaner er med til at forbedre forholdene og give mere plads til de lette trafikanter langs med mindre befærdede veje som fx Tjærbyvej.

En trafikant på en "almindelig" 2-sporet vej, skal naturligvis køre således, at personen er klar til at give plads til en let trafikant i vejsiden.

Kantbanen er et fælles areal. Cyklister må derfor ikke køre 2 ved siden af hinanden, medmindre det ikke er til gene for den øvrige færdsel. Hvis det fx er et mindre barn i "cykeltræning", hvor en af forældrene kører på ydersiden af barnet, men stadig indenfor kantbanen må man køre 2 ved siden af hinanden. Dette er ikke anderledes i forhold til en alm. 2-sporet vejstrækning.

Forhåbentlig udviser bilisten ekstra agtpågivenhed og har naturligt en bedre afstand til eventuelle lette trafikanter ved denne nye vejtype end det er tilfældet på en almindelig 2-sporet vej.

Hvordan skal man placere sig på en 2 minus 1 vej

Når der ikke er modkørende trafik, skal bilister placere sig midt på den 3,5 m brede vej (mellem de 2 kantbaner). Hvis der kommer modkørende skal den stiplede kantbane passeres. Som på almindelige veje skal bilister naturligvis placere sig bag ved cyklister, knallerter og gående, hvis de ikke kan passere en modkørende samtidigt med, at de kører forbi den lette trafikant.

Se Vejdirektoratets video om 2 minus 1 vej.