Trafiksanering på Åbrovej i Langå

Randers Kommune laver trafiksanering på Åbrovej i Langå. Arbejdet udføres inden jul.

Randers Kommune laver inden længe trafiksanering på Åbrovej i Langå. Denne trafiksanering kommer til at bestå af to hævede flader - én laves ca. 100 m efter by-zonetavlen og én laves i krydset ved Toften. De udføres, så de kan passeres med 40 km/t.

Du kan se en tegning i blokken til højre