Trafiksanering på Nørrebrogade

Randers kommune udfører trafiksanering på Nørrebrogade. Der vil blive etableret i alt 6 bump på vejen

Randers Kommune laver trafiksanering på Nørrebrogade. Denne trafiksanering kommer til at bestå af i alt 6 asfaltbump, udført, så de kan passeres med 40 km/t.

Cykelbanerne langs med Nørrebrogade vil ikke blive berørte af de nye bump. Mellem hhv. bump/cykelsti og fortov/p-bane vil der blive opstillet træpullerter, så bilisterne ikke kan køre ved siden af bumpene.

Du kan se en tegning over projektet til højre.