Kommunens ansvar

Her finder du oplysninger om nogle af de ansvarsområder, kommunen har på kommunevejene.

Kommunen har pligt til at sørge for, at kommunevejene er i god og forsvarlig stand. Det er kommunen der bestemmer, hvordan arbejdet på kommunens veje skal tilrettelægges og udføres. Du kan læse mere om nogle af kommunens ansvarsområder ved at følge disse links:

Rendestensbrønde Signalanlæg Skadeanmeldelse - Uheld på offentlig vej, stier m.v. Giv os et praj Gadebelysning Gågader Høring om trafikken i Randers Midtby