Gadebelysning

Randers Kommune har ansvaret for driften af gadebelysningen på kommunevejene, du kan læse mere her.

Fejlmeld gadebelysning

Randers Kommune har indgået aftale med Verdo om drift og vedligeholdelse af kommunes gadelys pr. 01-02-2016. 

Ved hastesager kontakt venligst Verdo på 89114900 eller skriv en mail til Gadelys@verdo.dk

Hvis gadelyset alligevel kortvarigt er tændt på hverdage i de lyse timer, kan det skyldes at belysningen efterses for fejl eller lyskilder er ved at blive udskiftet.

Læs mere om udskiftning af lyskilder.

Men hvis gadelyset er tændt i mere end 1-2 timer i dagtimen eller i de lyse timer i øvrigt, kan det skyldes en fejl der ikke er blevet opdaget, og som hurtigst muligt skal rettes.

Randers Kommune tjekker løbende gadelygterne og retter eventuelle fejl.

Vi sætter stor pris på, at borgeren, der oplever fejl i gadebelysningen, retter henvendelse direkte til Verdo 

Fejlmeld gadebelysning

Andre fejlmeldinger

Signalanlæg

Du kan fejlmelde vores signalanlæg via giv os et praj.

Giv et praj

Du kan også ringe til vores vagttelefon, Strøm Hansen : 86 10 66 55

Læs mere om vores signalanlæg.

Julebelysning

Fejlmeld julebelysning, ring til Eniig på tlf. 70 15 15 60.

Statsvejene

Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for gadebelysningen på statsvejene.

Kort over statsveje i Randers Kommune.

Vejdirektoratet

Fejlmeldinger om deres gadebelysning eller signalregulering på deres veje skal derfor ske til Vejdirektoratet  tic@vd.dk

Du kan også ringe til på: 72 44 33 33 eller til Trafikkens Informations Center (TIC) på tlf.: 80 20 20 60 hvor der er døgnvagt.

Klimavenlig gadebelysning

Randers Kommune har vedtaget en række mål, der skal være med til at reducere CO2-udslippet og dermed sikre klimaet i fremtiden.

Gadebelysning er en af de store energisyndere i kommunen, og Randers Kommune arbejder derfor på at sikre en klimavenlig udvikling af belysningsområdet. 

For at kunne udvikle belysningen på den mest energibesparende måde, og samtidig sikre både trafiksikkerheden, borgernes tryghed og en forskønnelse af områderne, er der blevet lavet en belysningsplan.

Se belysningsplanen her

De primære målsætninger i belysningsplanen er:

  • At belyse veje, stier og pladser korrekt i henhold til vejbelysningsreglerne.
  • At stier, pladser og øvrige områder med gående og cyklende færdsel belyses, så man kan orientere sig og få overblik over området.
  • At belysningsanlæg udformes ved anvendelse af de nyeste teknologier med maksimalt lysudbytte og minimalt energiforbrug.
  • At belysningsmateriel er modstandsdygtigt, driftsøkonomisk og driftssikkert.
  • At belysningsanlæg er æstetisk tilpasset omgivelserne både i lys og mørke.
  • Ved at tilføje særlige belysningselementer på udvalgte stedet for at skabe stemning eller fremhæve særlige karakteristika, f.eks. belysning af bygninger, særlige områder, skulpturer og lignende. 

Gadelysarbejde

Randers Kommune gik i 2012 i gang med at gøre kommunens gadebelysning mere klimavenlig.

Du kan læse mere om det her

Sidst opdateret
12-04-2017