Gadebelysning

Det er Randers Kommune, der har ansvaret for driften af gadebelysningen på kommunevejene.

Fejlmeld gadebelysning

Randers Kommune har indgået aftale med Verdo om drift og vedligeholdelse af kommunes gadelys pr. 01-02-2016. 

Ved hastesager kontakt venligst Verdo på 8911 4900 eller skriv en mail til gadelys@verdo.dk.

Hvis gadelyset kortvarigt er tændt på hverdage i de lyse timer, kan det skyldes, at belysningen efterses for fejl, eller at lyskilder er ved at blive udskiftet.

Men hvis gadelyset er tændt i mere end 1-2 timer i dagtimerne eller i de lyse timer i øvrigt, kan det skyldes en fejl, der ikke er blevet opdaget, og som hurtigst muligt skal rettes.

Randers Kommune tjekker løbende gadelygterne og retter eventuelle fejl.

Vi sætter stor pris på, at borgere, der oplever fejl i gadebelysningen, retter henvendelse direkte til VERDO.

Fejlmeld gadelys

Du kan fejlmelde vores signalanlæg via Giv os et praj.

Du kan også ringe til vores vagttelefon Strøm Hansen på tlf. 8610 6655.

Læs mere om vores signalanlæg.

Julebelysning

Du kan fejlmelde julebelysning ved at ringe til Eniig på tlf. 7015 1560.

Statsvejene

Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for gadebelysningen på statsvejene.

Fejlmeldinger om gadebelysning eller signalregulering på statsvejene skal derfor ske til Vejdirektoratet på mail: vd@vd.dk.

Du kan også ringe til Vejdirektoratet på tlf. 7244 3333 eller til Trafikkens Informations Center (TIC) på tlf. 8020 2060, hvor der er døgnvagt.

Du kan se et kort over statsveje i Randers Kommune her.

Klimavenlig gadebelysning

Randers Kommune har vedtaget en række mål, der skal være med til at reducere CO2-udslippet og dermed sikre klimaet i fremtiden.

Gadebelysning er en af de store energisyndere i kommunen, og Randers Kommune arbejder derfor på at sikre en klimavenlig udvikling af belysningsområdet.

Læs mere om gadelysarbejde i Randers Kommune her.

For at kunne udvikle belysningen på den mest energibesparende måde og samtidig sikre både trafiksikkerheden, borgernes tryghed og en forskønnelse af områderne er der blevet lavet en belysningsplan.

De primære målsætninger i belysningsplanen er:

  • at belyse veje, stier og pladser korrekt i henhold til vejbelysningsreglerne.
  • at stier, pladser og øvrige områder med gående og cyklende færdsel belyses, så man kan orientere sig og få overblik over området.
  • at belysningsanlæg udformes ved anvendelse af de nyeste teknologier med maksimalt lysudbytte og minimalt energiforbrug.
  • at belysningsmateriel er modstandsdygtigt, driftsøkonomisk og driftssikkert.
  • at belysningsanlæg er æstetisk tilpasset omgivelserne både i lys og mørke.
  • at tilføje særlige belysningselementer på udvalgte stedet for at skabe stemning eller fremhæve særlige karakteristika, f.eks. belysning af bygninger, særlige områder, skulpturer og lignende.