Giv os et praj

Til daglig sørger medarbejdere i Randers Kommune for, at veje, stier og parker er rene og velholdte, men der kan være forhold, vi ikke er opmærksomme på. Derfor har vi brug for din hjælp.

Er du stødt på f.eks. et hul i cykelstien eller en defekt bænk i en af byens parker, kan du hjælpe os ved at give os et praj. Vær opmærksom på, at der skal vedhæftes et billede. Du kan få hjælp til placering af dit praj i denne vejledning.

Giv os et praj her.

Hvis du ikke har mulighed for at vedhæfte et billede til din henvendelse, skal du i stedet give dit praj via mailadressen vejeogtrafik@randers.dk.

Hvis det er manglende snerydning eller saltning, du vil melde til kommunen, skal du bruge nedenstående link:

Anmeld manglende snerydning og saltning.

Fejlmelding af gade- og trafiklys skal ske til Verdo: Fejlmeld gade- og trafiklys.

Håndtering af henvendelser

Når du giver dit praj, vil Veje og Trafik vurdere henvendelsen og lave en prioritering af indsatsen. Det kan betyde, at vi vurderer, at skaden ikke bliver repareret på nuværende tidspunkt.

Du vil ikke modtage yderlige information fra Randers Kommune omkring din henvendelse.

Ønsker du svar på en henvendelse, skal du sende en mail til vejeogtrafik@randers.dk.

Vi vil bestræbe os på at behandle din henvendelse hurtigst muligt. I perioder får vi rigtig mange henvendelser, så der kan godt gå et stykke tid, inden vi får repareret eller vurderet problemet.

App

Du kan også give os et praj via appen Giv et praj - Randers Kommune.

Download til iPhone

Download til Android

Vedligeholdelse af kommunale veje

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Men ofte er det borgerne, som først opdager fejl og mangler ved vejene. Det er altid en god idé at anmelde det til kommunen, når du fx opdager:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.