Rendestensbrønde

Veje og Trafik-afdelingen har ansvaret for afvandingen af kommunevejene og sikrer, at alle rendestensbrønde (de firkantede riste i vejsiden) på kommunevejene bliver renset en gang om året.

Riste på kommuneveje

Randers Kommune har ansvaret for cirka 20.000 rendestensbrønde. Veje og Trafik-afdelingen har kun ansvaret for risten, rendestensbrønden og selve tilslutningsledningen, der fører vandet ind i hovedledningen.

Hovedledningen tilhører Vandmiljø Randers. Det er derfor Vandmiljø Randers, der har ansvaret for rensning af hovedledningen.

Er risten stoppet?

Hvis du opdager en rendestensbrønd, hvor vandet ikke forsvinder ned i, så tjek først, om du nemt selv kan fjerne blade og andet, som eventuelt har samlet sig i risten. Afhjælper det ikke problemet, så benyt dig af 'Giv os et praj', og så vi vil så snart som muligt se på problemet.

Giv os et praj

Private fællesveje

På private fællesveje og private veje er det grundejerne selv, der skal sørge for at vedligeholde rendestensbrøndene og tømme dem.