Rendestensbrønde

Veje og Trafik har ansvaret for afvandingen af kommunevejene og sikrer, at alle rendestensbrønde (de firkantede riste i vejsiden) på kommunevejene bliver renset 1 gang om året.

Riste på kommuneveje

Randers Kommune har ansvaret for cirka 20.000 rendestensbrønde. Veje og Trafik har kun ansvaret for risten, rendestensbrønden og selve tilslutningsledningen, der fører vandet ind i hovedledningen.

Hovedledningen tilhører Randers Spildevand A/S. Det er derfor Randers Spildevand A/S, der har ansvaret for rensning af hovedledningen.

Er risten stoppet?

Hvis du opdager en rendestensbrønd, hvor vandet ikke forsvinder ned i, så kan du gøre følgende:

Tjek om du nemt selv kan fjerne blade og andet, som eventuelt har samlet sig i risten.

Afhjælper det ikke problemet, så benyt dig af 'Giv os et praj' og vi vil så snart som muligt se på problemet.

Giv os et praj

Private fællesveje

På private fællesveje og private veje er det grundejerne selv, der skal sørge for at vedligeholde rendestensbrøndene og tømme dem.