Signalanlæg

Randers Kommune råder i dag over 45 signalregulerede kryds, der fungerer som hjørnesten i den daglige afvikling af trafikken. En effektiv trafikafvikling er afhængig af, at signalanlæggene altid fungerer optimalt.

Visioner

Randers Kommune har tre visioner for alle nuværende og fremtidige signalanlæg:

  • Signalanlæg skal medvirke til at sikre en så effektiv trafikafvikling som muligt.
  • Signalanlæg skal anvendes aktivt for at fremme grønne transportformer, herunder især kollektiv trafik og cykeltrafik.
  • Signalanlæg skal bidrage til en sikker trafikafvikling, og når behovet opstår, skal udrykningskøretøjer hjælpes frem i trafikken.

Hvis du har andre spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte: Vejeogtrafik@Randers.dk.