Signalanlæg

Randers Kommune råder i dag over 45 signalregulerede kryds, der fungerer som hjørnesten i den daglige afvikling af trafikken. En effektiv trafikafvikling er afhængig af, at signalanlæggene altid fungerer optimalt.

Visioner

Randers Kommune har tre visioner for alle nuværende og fremtidige signalanlæg:

  • Signalanlæg skal medvirke til at sikre en så effektiv trafikafvikling som muligt.
  • Signalanlæg skal anvendes aktivt for at fremme grønne transportformer, herunder især kollektiv trafik og cykeltrafik.
  • Signalanlæg skal bidrage til en sikker trafikafvikling, og når behovet opstår, skal udrykningskøretøjer hjælpes frem i trafikken.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte Veje og Trafik-afdelingen på mail: vejeogtrafik@randers.dk.

Anmeldelse af fejl ved signalanlæg

Størstedelen af vores signalanlæg i kommunen bliver automatisk overvåget. Hvis en fejl ikke bliver rettet inden for kort tid, kan du give besked til Strøm Hansen, direkte på deres vagttelefon på nummeret 8610 6655. Telefonen er døgnbemandet.

Kritiske fejl

Oplever du, at et signalanlæg er ude af drift, kontakt vores vedligeholder, Strøm Hansen, direkte på deres vagttelefon på nummeret 8610 6655. Telefonen er døgnbemandet.

Påkørte standere

Hvis du oplever, at lysstandere er blevet påkørt, er du meget velkommen til at melde det, da påkørsler ikke altid kan registreres automatisk. Det vil være en stor hjælp, hvis du kan oplyse krydsets navn.

Fejlmelding kan ske via Giv os et praj.

Giv os et praj