Skadesanmeldelse

Hvis du kommer til skade på kommunens arealer, kan du i nogle tilfælde være berettiget til en erstatning.

Hvornår skal jeg henvende mig til kommunen?

Hvis du falder over en ujævn eller forhøjet fortovsflise og kommer slemt til skade, så skal du udfylde en anmeldelse.

Udfyld anmeldelse her

Du skal tage to billeder og sende med til brug i behandlingsforløbet. Det første skal være et overbliksbillede, som angiver placeringen af hullet/ujævnheden/forhøjningen. Det andet skal være et nærbillede, hvor der er brugt en måleenhed, for eksempel en tommestok eller lineal, så hullets dybde eller forhøjningen kan aflæses.

Det er desuden vigtigt, at du registrerer den præcise adresse og husnummeret, så kommunen kan finde frem til uheldsstedet.

Anmeldelsen og billederne sendes elektronisk til vejeogtrafik@randers.dk.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, vil forsikringsbehandleren  overtage sagen, hvorefter det vurderes om Randers Kommune er erstatningsansvarlig for din skade. Kommunen vil, inden der træffes afgørelse, foretage en række undersøgelser af omstændighederne og forholdene omkring skaden. Når der er truffet en afgørelse, vil du få besked om udfaldet fra forsikringsbehandleren. Hvor lang tid sagsbehandlingen tager, afhænger af den enkelte sag.

Hvornår skal jeg henvende mig til eget forsikringsselskab?

Hvis et hul i vejen for eksempel forårsager skade på din bil, så skal du henvende dig til dit eget forsikringsselskab. Dit forsikringsselskab vil så se på sagen og eventuelt kontakte kommunen.