Nedklassificering af veje

Randers Kommune har besluttet at privatisere kommuneveje med begrænset offentlig færdsel.

I alle nyere og fremtidige udstykninger i Randers Kommune anlægges bolig- og industriveje som private fællesveje, medmindre vejen har funktion som stamvej med gennemkørende trafik.

Ud fra et lighedssynspunkt har Byrådet derfor besluttet at nedklassificere de kommunale grusveje, samt de bolig- og industriveje, som har meget lille betydning for den offentlige færdsel.

Byrådets beslutning

Se den politiske behandling her

Læs mere om private fællesveje her

Proces for nedklassificering Offentliggjort 1. juli 2012 Offentliggjort 1. juli 2013 Offentliggjort 1. juli 2014 Offentliggjort 1. juli 2015 Offentliggjort 1. september 2016 Lovgrundlag Ofte stillede spørgsmål til nedklassificering