Bliver gadelamperne overdraget?

Det er en individuel vurdering ved hver vej om der skal opretholdes belysning på vejen. Hvis kommunen vurderer at der skal være gadelys af hensyn til den offentlige almene færdsel, overdrages gadelamperne ikke. Det vil fremgå af tilstandsrapporten om lamperne overdrages.