Bliver jeg erstatningsansvarlig for ulykker der sker på vejen?

Kun hvis du har handlet ansvarspådragende, kan du pålægges et erstatningsansvar for en eventuel ulykke. Det betyder, at ulykken skal være sket som følge af vejens dårlige tilstand, for at du kan blive erstatningsansvarlig.