Bliver kloakkerne også overdraget?

Ja og nej.

Hvis der er rendestensriste langs vejen, overdrages disse sammen med stikledningerne, da de er der af hensyn til færdslen på vejen.

Hovedkloakken tilhører Randers Spildevand A/S og kan ikke overdrages.

Der sker derfor heller ingen ændringer i forhold til betaling for f.eks. separering af kloakkerne.